معايير ux و ui

ترندهای ui و ux در سال ۲۰۲۰ و فراتر از آن به عنوان بخشی از تحولات ۵g در سیطره لغت سرعت هستند. اما با همین مقدار کم هم تونستم یه دید کلی در موردش پیدا کنم و به اهمیتش پی ببرم

2023-01-30
    مدارس العقيق بالمدينة المنورة
  1. ارسطو عباسی
  2. تفاوت بین ui و ux